Kadaster

Het Belgisch kadaster is een federale instelling die behoort tot de Federale Overheidsdienst Financiën. Men houdt zich bij het Kadaster hoofdzakelijk bezig met de eigendommen van land en/of gebouwen, maar ook met het bepalen van het kadastraal inkomen van onroerend goed. Vanaf 2004 kreeg het kadaster een nieuwe naam toebedeeld, namelijk de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (FOD Financiën). Elke Vlaamse provincie heeft een eigen Kadaster. Voor de contactgegeven kun je altijd kijken op deze website.