Kopen versus huren

Kopen

Het grote voordeel van een gebouw te kopen, is dat het gebouw op lange termijn van jullie zelf is. Het geeft je meer zekerheid en is zeker op lange termijn een goede investering. Bij huren ben je immers de maandelijks huurprijs voorgoed kwijt. Als je in plaats daarvan een lening terugbetaalt, investeer je het geld op lange termijn. Bovendien kan je niet zomaar uit je gebouw gezet worden. Je bent immers eigenaar.

Een nadeel van een gebouw te kopen, is dat je op een bepaald moment wel een aanzienlijk bedrag moet ophoesten. Uiteraard kan je op zoek gaan naar een aantal financieringsmogelijkheden, maar je zal als jeugdwerkinitiatief dan altijd in het achterhoofd moeten houden dat je nog zaken moet afbetalen. Dit kan een extra druk zijn op je dagelijkse werking.

Een gebouw kopen als groep, is ook belastender dan een gebouw huren. Denk maar aan de registratierechten en onroerende voorheffing. Bovendien zal de eindverantwoordelijkheid altijd bij de groep liggen.

Huren

Een gebouw huren maakt veel zaken gemakkelijk. Je kan er vaak meteen intrekken en je kan gemakkelijk vertrekken (binnen de beperkingen van de wet). Je zit dus niet 'vast' aan een gebouw. Een ander voordeel, is dat alleen onderhouds- en herstellingswerken ten laste zijn van de huurder. Zware uitgaven zijn meestal ten laste van de verhuurder. Kijk wel goed na wat het huurcontract hierover zegt.

Het grote nadeel van een gebouw te huren, is dat er geen zekerheid is of je voor altijd in dat gebouw kan blijven of niet. Binnen de beperkingen van de wet en van de bepalingen in het huurcontract, kan de verhuurder immers altijd een einde maken aan de verhuurovereenkomst, eventueel mits betaling van een schadevergoeding.

Een gebouw huren, is in de meeste gevallen ook eerder van korte termijn (huur, convenant), tenzij in speciale gevallen (erfpacht, opstal, …).
Je zal ook niet zo gemakkelijk het gebouw naar je zin kunnen omvormen. Dikwijls legt het huurcontract beperkingen op. Mocht je toch investeringen doen, is het onmogelijk deze terug te krijgen op het einde van de huurovereenkomst.