Wie is eigenaar?

Een contract moet afgesloten worden met de eigenaar. Maar is het duidelijk wie dat is? 

Jeugdverenigingen zitten vaak van oudsher in lokalen die eigendom zijn van een externe eigenaar (vzw, kerkfabriek, overheid, enz.). Zijn er vragen of problemen, dan volstaat het gewoon om naar, zeg maar, broeder Gustav te stappen. Maar van wie zijn de lokalen of gronden echt? Kan en mag Gustav de eigenaar vertegenwoordigen?

Er doen zich in praktijk heel wat misverstanden voor over het eigenaarschap van een jeugdlokaal. Heel wat overeenkomsten zijn in een ver verleden tot stand gekomen, en bovendien is het gebruik van dat jeugdlokaal niet altijd schriftelijk vastgelegd. Ga dus eerst en vooral op zoek naar de juridische eigenaar.

Hoe doe je dat?

  • Pluis het archief van je jeugdvereniging uit. Mogelijks werd er in een ver verleden al een overeenkomst afgesloten of vind je een oude brief terug die meer informatie geeft over de eigenaar.
  • Alle eigenaarsgegevens zijn sowieso beschikbaar in het kadaster. Het kadaster is een federale instelling met plaatselijke kantoren die allerlei documenten verzamelen en beheren over bebouwde en onbebouwde eigendommen. 
  • Ga langs bij de jeugddienst. De gemeente heeft namelijk ook toegang tot de database van het kadaster.