Verhuren

Door je lokaal te verhuren, kan je een mooie duit bijverdienen om je lokaal nog beter te onderhouden. Maar het vraagt ook wel wat extra inspanningen.

Waar moet je op letten?

Als je jullie lokaal wil verhuren dan begin je daar best niet onbezonnen aan. Hieronder reiken we jullie de regelgeving omtrent het verhuren aan. We helpen je op weg om met jullie groep de keuze te maken om al dan niet te verhuren. Je vindt hier ook een aantal modeldocumenten die je kan gebruiken bij het verhuren van je lokaal. Ten slotte wijzen we jullie de weg naar subsidies, ondersteunende organisaties en promotie.