Kan ik verhuren voor overnachting of niet?

Om na te gaan of je kan verhuren loodsen we je kort door de bestaande regelgeving. 

Waaraan moet je voldoen om je jeugdlokaal te mogen verhuren?

Minder dan 60 dagen per jaar verhuren

Wanneer je minder dan 60 dagen per jaar verhuurt dan stelt het logiesdecreet in kader van ‘Toerisme voor Allen’ dat je geen vergunning of erkenning nodig hebt om een jeugdgroep te laten logeren in jouw lokalen . Ze vormen een uitzondering op de regel.
Er moet dan wel aan vier voorwaarden voldaan worden:

  • Het gebouw wordt ook gebruikt als lokaal voor een erkende jeugdvereniging.
  • Er wordt jaarlijks niet meer dan 60 kalenderdagen verhuurd in functie van overnachtingen
    (Om je aantal verhuurde dagen te tellen, moet je kijken naar het aantal 'aangesneden kalenderdagen'. Bijvoorbeeld: van vrijdag op zaterdag verhuren = 2 dagen verhuur. Van vrijdag op zondag verhuren = 3 dagen verhuur. Het zijn dus de dagen die je moet tellen en niet de nachten.)
  •  Er wordt enkel verhuurd aan andere erkende jeugdverenigingen.
  • Je bent verplicht de burgemeester schriftelijk op de hoogte te brengen. Een algemene melding dat jullie zullen verhuren is voldoende. Een gemeente kan extra informatie (naam verantwoordelijke, contactgegevens,aantal leden,…) vragen aan de organisatoren.
    Een gemeente kan ook steeds verbieden dat er in een jeugdlokaal wordt overnacht, omdat bijvoorbeeld de veiligheid of hygiëne niet kunnen worden gegarandeerd. Meer info vind je in deze voorbeeldbrief.

Meer dan 60 dagen per jaar verhuren

Als je je  lokalen meer dan 60 dagen per jaar verhuurt, dan moet je een erkenning aanvragen binnen het decreet 'Toerisme voor Allen'. Een erkenningsaanvraag verloopt via Toerisme Vlaanderen, maar je kan eerst extra informatie opvragen bij CJT. De mensen van CJT begeleiden op maat en komen zelfs ter plaatse. Samen met het CJT kan je bekijken in welke categorie je zou vallen (A, B of C). Meer info hierover vind je op de website van het CJT. Aan een erkenning hangt uiteraard ook een kwaliteitsnorm vast. Het kan zijn dat je, om die norm te behalen, aanpassingswerken moet uitvoeren (voldoende aantal WC's, kraantjes, brandveiligheid, enz.). Om aan die erkenningsvoorwaarden te voldoen, kan je subsidies krijgen (tot 40% terugbetaling mogelijk).