Wel of niet verhuren?

Bespreek de keuze om te verhuren (of niet) met alle betrokkenen: leidings- of bestuursploeg, oudercomité, vzw lokalenbeheer, verhuurder, brandweer, gemeente... 

Op stedenbouwkundig vlak is er een versoepeling vanaf 2016. Jeugdlokalen die in orde zijn met hun stedenbouwkundige vergunning, mogen een onbeperkt aantal dagen verhuren aan andere jeugdgroepen, zonder dat ze een functiewijziging hoeven aan te vragen. Tot nu toe was dit beperkt tot 90 dagen per jaar.

Het decreet toerisme voor allen behoudt haar vereisten wel. Groepen die meer dan 60 dagen per jaar verhuren moeten nog altijd wel een erkenning aanvragen via Toerisme Vlaanderen.

Stel jezelf volgende vragen:

 • Wil je alle lokalen verhuren?
 • Hoe vaak? Wanneer wel/niet?
 • Hoe zit het met de buurt? Zal vaak verhuren niet voor overlast zorgen bij buurtbewoners? Of moeten we de intensiteit van de verhuur aanpassen aan wat de buurt aankan?
 • Mag dit wel? Hoe zit het met de brandveiligheid en andere wettelijke verplichtingen? Wat zegt de lokale brandweer ervan?
 • Hoe zit het met de verzekeringen (vb verzekering burgerlijke aansprakelijkheid uitbating, verzekering objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing...)?
 • Hoe zit het met het sanitair, de verwarming, de elektrische installatie en de kookgelegenheid (zowel koken als fris bewaren)?
 • Zijn onze lokalen maar ook het speelterrein en de omgeving interessant om op weekend/kamp te komen? Zou ik er zelf willen verblijven op weekend, …?
 • Hoe gaan we ervoor zorgen dat de lokalen altijd proper zijn?
 • Wat moet er nog in orde gebracht worden?
 • Wat gaat het ons kosten om alles in orde te brengen? Wat gaat het ons opbrengen?
 • Hoe begin je hieraan? Wie doet wat?
 • Kunnen we dit bolwerken?
 • ...

Voordelen

 • extra inkomsten (die terug geïnvesteerd kunnen worden in het lokaal)
 • je lokaal verhuren stimuleert om het proper te houden. Na de verhuur krijg je het (in principe) proper terug.

Nadelen

 • minder vrijheid, want andere groepen gebruiken de ruimte ook, ze kunnen daardoor de gewone werking verstoren
 • verhuur geeft een aantal extra verplichtingen (onderhoud, opruimen, ...)
 • iemand moet zich hier ook mee bezig houden
 • belastend voor het beheer, beheersstructuur moet hierop voorzien zijn
 • de relatie met de buren kan onder druk komen te staan

To do's

•    Bespreek alle vragen hierboven en overweeg de voor- en nadelen.
•    Ga naar de starterspagina van CJT. Daar vind je alle informatie voor een startend jeugdverblijf (ook als je slechts af en toe wilt verhuren)
•    Stel een verhuurovereenkomst en een huishoudelijk reglement op, waarin duidelijke afspraken staan.

Tip bij nieuwbouw of grote verbouwingswerken

Stel dat je nieuwe lokalen wil bouwen, beslis dan op voorhand of je het ook wilt verhuren. Zo kun je met het nodige rekening houden in de vormgeving van je bouwproject. Als je dit pas later beslist en je wil bijvoorbeeld erkend worden, dan zal je moeten verbouwen of bijbouwen om aan de normering voor subsidiëring te kunnen voldoen en een erkenning te krijgen.