De kerk

Veel jeugdlokalen zitten in gebouwen van "de kerk". Het is wel belangrijk om te weten dat de "kerk" niet bestaat als structuur. Er zijn daar verschillende vzw's en beheersorganenen. En nu dat "de kerk" veel van zijn gebouwen begint te verkopen, is het handig om te weten hoe die structuur is.

Mogelijke kerkelijke instanties als eigenaar

Katholieke scholen
Elk bisdom heeft daar eigen inrichtende macht (dat is het schoolbestuur van een katholieke school). De inrichtende machten van alle katholieke scholen kun je hier terugvinden op.

VPW
De vereniging parochiale werking (ofwel VPW) is de meest voorkomende eigenaar binnen de kerkstructuur. Waar vroeger de lokale pastoor contracten kon afsluiten met de jeugdvereningen, zijn ze nu met meerdere parochies gebundeld in een vereniging van de parochiale werkingen. Het is nu de deken die nu verantwoordelijk is voor het afsluiten van de contracten.

Dekenale vzw
Een dekenale vzw is soortelijk aan een VPW, maar met een andere naam. De contactgegevens van de dekens kun je terugvinden op kerknet.be

Kerkfabriek
De kerkfabriek wordt bestuurd door een kerkraad en heeft vooral gronden, pastorale woningen en kerken in beheer. Soms hebben ze ook een jeugdlokaal in beheer. Meestal is dit omdat in deze lokalen ooit catcheleselessen werden gegeven. De pastoor zetelt altijd in de kerkraad. Zijn contactgevens vind je ook op kerknet.be.

Ordes, kloosters, abdijen
Deze vallen niet onder de structuur van de kerk en zijn onafhankelijk. 

Veel jeugdlokalen die op of in een eigendom van "de kerk" zitten, hebben een contract dat niet veel zekerheid biedt. Streef daarvoor altijd naar een zo goed mogelijk contract. Vaak is "de kerk" wel warm te krijgen voor een recht van opstal of erfpacht. En daar ze steeds vaker de lokalen gaan beginnen verkopen, kun je er best zo snel mogelijk mee beginnen.

Lees meer in de publicatie jeugdlokalen en de kerk.