Gebruiksovereenkomst

Met een gebruiksovereenkomst laat de eigenaar een gebruiker toe zijn onroerend goed gratis te gebruiken. De voorwaarden van gebruik liggen vast in de overeenkomst zelf.

Een gebruiksovereenkomst is een overeenkomst waarin de eigenaar en de gebruiker van een pand vastleggen aan welke voorwaarden voldaan moet zijn om kosteloos gebruik te kunnen maken van een pand. Deze voorwaarden gaan vaak over de aard van activiteiten die er gehouden worden (vb. jeugdactiviteiten), over het karakter van de gebruiker (vb. jeugdvereniging), enz. Een gebruiksovereenkomst bevat geen resultaatsverbintenis, er moet dus geen tegenprestatie geleverd worden voor het gebruik.

Het grote voordeel van dit type van overeenkomst is dat ze gratis is.
Het nadeel is dat er bij dit soort overeenkomst slechts een beperkte juridische omkadering (en dus bescherming) is. Bij een huurovereenkomst bijvoorbeeld bepaalt de huurwetgeving welke rechten en plichten een eigenaar of huurder heeft. De huurwet zorgt ervoor dat er een juridische bescherming is. Bij een gebruiksovereenkomst gelden deze niet.

In sommige gevallen wordt ook de term bruikleenovereenkomst gebruikt voor dit type van overeenkomsten.

Laat een gebruiksovereenkomst zeker grondig doorlezen door iemand met juridische achtergrond. Andere soorten overeenkomsten worden veel couranter gebruikt. Omdat het een eerder aparte overeenkomst is, is het nog belangrijker hierover wijze raad te vragen. De inhoud van de overeenkomst gaat vaak over zaken die op voorhand een detail lijken: gebruik van toiletten, speelruimte, …

In de brochure 'Jeugdlokalen & Overeenkomsten' lees je meer over:

  • het verschil tussen een gebruiksovereenkomst en een convenant
  • het verschil tussen een gebruiksovereenkomst en een huurovereenkomst

Download hier een modelgebruiksovereenkomst.