Concessie

Met een concessie stelt een overheid (een deel van) openbaar domein ter beschikking aan een particulier. 

De meest bekende voorbeelden van een concessie voor openbaar domein zijn bijvoorbeeld de uitbating van een cafetaria in een gemeentelijk zwembad of een graf op een gemeentelijk kerkhof. Over dit type overeenkomst bestaat niet veel wetgeving.

Als een gemeente jeugdlokalen ter beschikking stelt aan een jeugdvereniging, is dat in principe een concessie en geen huurovereenkomst. Bijgevolg moet men bij een concessie alles goed regelen, want men kan niet zomaar op de huurwetgeving terugvallen. Meestal wil de overheid haar goederen gemakkelijk terug in bezit kunnen nemen in het kader van het algemeen belang of als ze er een andere bestemming aan wil geven.