Recht van opstal

Bij een Recht van Opstal krijg je eigendom op een grond voor maximaal 99 jaar. Een vergoeding betalen hiervoor is niet gebruikelijk.
Het recht van opstal is een bijzonder tijdelijk zakelijk recht om gebouwen of beplantingen in eigendom te hebben op andermans grond. De grond daarentegen blijft eigendom van de eigenaar. Dit is een zeer ongebruikelijke regeling daar in ons land normaal ‘de stenen de grond volgen’.

Gedurende de looptijd van de overeenkomst is het je plicht als opstalhouder om alle belastingen te betalen die op het eigendom wegen (en dit met inbegrip van de onroerende voorheffing). Indien je gedurende deze periode gebouwen of dergelijke opricht, dan is het niet zo dat de grondeigenaar er bij afloop van het contract automatisch eigenaar van wordt. Ze zullen steeds moeten worden vergoed door de grondeigenaar (een afwijking is mogelijk).
Gebouwen die je zelf hebt opgericht, mag je ook weer afbreken. Gebouwen die je niet zelf hebt opgericht, dien je wel te onderhouden: er is namelijk een onderhouds- en herstellingsverplichting, daar je deze op het einde van het opstalrecht moet teruggeven. Tenzij anders in de overeenkomst bepaald, heb je het recht om de gebouwen te verhuren voor de duurtijd van je opstalrecht.

Het recht van opstal heeft het voordeel dat je een minder groot startkapitaal nodig hebt, omdat je de grond reeds ter beschikking krijgt voor een bepaalde duur. Deze formule valt bij openbare besturen vaak in de smaak, omdat ze hen toelaat hun gronden in eigendom te houden. Het is voor hen ook voordelig omdat de opstalgever op het einde van de termijn ook eigenaar wordt van de uitgevoerde werken. In principe moet de eigenaar hiervoor dan wel een waarde betalen aan de opstalnemer. Van deze regel wordt contractueel meestal afgeweken.

Nadelig is dat je voor een termijn (maximaal 99 jaar) zekerheid krijgt over het gebruik van de grond (en dus ook van het lokaal dat je erop plaatst).

Download hier een model recht van opstal.