Koopcontract

Bij een koopcontract biedt de verkoper zijn eigendom al dan niet vrijwillig te koop aan via een openbare of onderhandse verkoop. De koper betaalt aan de verkoper het bedrag, aan de staat de registratierechten en aan de notaris de aktekosten.

Het koopcontract is een juridische overeenkomst waarin koper en verkoper zich akkoord verklaren met de aankoop. Bij de afsluiting betaalt de koper meestal een voorschot aan de verkoper. Deze koopovereenkomst wordt ook wel een ‘compromis’ of ‘voorlopige verkoopovereenkomst’ genoemd. Dit doet vermoeden dat deze overeenkomst niet definitief is, maar dat klopt niet! Geen van beide partijen kan nog terug, zelfs al is er nog geen voorschot betaald. Het is van het allergrootste belang de onderhandse verkoopovereenkomst zo volledig en duidelijk mogelijk op te stellen, zodat geen ruimte voor discussie is achteraf. Let er dus altijd goed op dat je de tijd neemt alvorens een compromis te ondertekenen. Lees het desnoods nog een paar keer goed door, of laat het nalezen door iemand die daar verstand van heeft. Ga ook eens horen bij jou koepelorganisatie of ze geen juridisch advies kunnen verlenen.

In een compromis zijn vaak ook opschortende voorwaarden opgenomen. Eentje die daar bijna altijd bij zit is dat de overeenkomst niet doorgaat, indien de aanvraag voor een lening wordt afgekeurd of dat bepaalde fondsen uiteindelijk toch niet beschikbaar blijken. Een tweede opschortende voorwaarde die je vaak tegen komt is dat bij herziening van het Kadastraal Inkomen (K.I.) de koop ook niet doorgaat.

Wanneer aan de opschortende voorwaarden niet voldoende aandacht besteed wordt, zal de notariële akte leemtes vertonen. Neem daarom het zekere voor het onzekere en aarzel niet om vooraf de koopovereenkomst te laten opstellen of nakijken. Dit brengt immers geen extra kosten mee, noch voor de verkoper, noch voor de koper, omdat ze vervat zijn in het geheel van de beschrijvingskosten. Een goed opgesteld koopcontract kan heel wat narigheid voorkomen!

Er zijn verschillende manieren om een bouwgrond of een lokaal te kopen. De belangrijkste zijn de onderhandse en de openbare verkoping.

In de brochure 'Jeugdlokalen & Overeenkomsten' lees je meer over:

  • Welke elementen moet een koopcontract minimaal bevatten?
  • Bodemattest
  • De notariële akte
  • Verlijden van de akte en aktekosten

Modelovereenkomst

Download hier een model koopcontract.