Rookverbod in jeugdlokalen

Sinds januari 2006 mag er niet meer gerookt worden in jeugdlokalen. 
Het speelt daarbij geen enkele rol:

  •  of er leden aanwezig zijn
  •  welke functie het lokaal heeft (materiaalhok, leidingsruimte enz.).
  •  of er niet-rokers aanwezig zijn.
  •  of de ramen open of gesloten zijn
  •  of anderen weten dat er gerookt wordt
  •  of het om een tent of gebouw gaat
  •  wat voor soort activiteit bezig is (spelnamiddag, vergadering, fuif enz.).

Besluit

Je mag nooit en onder geen enkel voorwendsel roken in een jeugdlokaal. Het doet er niet toe of dit een leidingslokaal, materiaalhok, tent of andere ruimte is, het doet er ook niet toe of er ramen openstaan, er rookafzuiging is, er enkel rokers aanwezig zijn, er geen leden aanwezig zijn, het geen scoutsactiviteit is, ... Er mogen in het lokaal ook geen elementen aanwezig zijn die wijzen op roken, zelfs geen propere asbakken (dit wordt gecontroleerd!). Aan alle ingangen van het lokaal moeten stickers hangen met een rookverbodsteken.

Controle

Er wordt hierop strikt gecontroleerd. Mogelijk krijg je eerst een waarschuwing maar in principe kan je direct een stevige boete krijgen. Denk niet dat je geen controle kan krijgen, zelfs de meest afgelegen lokalen krijgen controle en het aantal controles is gevoelig toegenomen. Daarbij kan het voldoende zijn dat de controleur door een raam naar binnen kijkt en een lege asbak ziet staan om een boete te krijgen.

Meer info?

Voor meer informatie kan je terecht bij je koepelorganisatie en bij de FOD Volksgezondheid.

Publicaties

Folder rookverbod jeugdlokalen

Links

Drugsinbeweging.be