Klein onderhoud

Je moet een onderscheid maken tussen onderhoud aan je infrastructuur – zeg maar kleine herstellings- en onderhoudswerken – en je inboedel schoonmaken.

Kleine herstellings- en onderhoudswerken

Als je je lokaal net hebt laten bouwen en je hebt samengewerkt met een architect, kun je best aan de architect vragen wat je hoe moet onderhouden: bv. de ramen om de zoveel tijd schilderen, het dak vervangen, de dakgoot vrijmaken, de scharnieren van deuren smeren, de schoorsteen vegen... De architect heeft normaal gezien kennis over het onderhoud van specifieke materialen. Misschien heeft de architect wel een onderhoudsboekje liggen voor huizen. Dat kan voor jullie ook interessant zijn.
Ook een aannemer kan tips geven voor onderhoud. Vergeet dat niet zo snel mogelijk te vragen. Twee jaar na de oplevering van de werken is het hier misschien te laat voor.

Maak een onderhoudslijst met daarin de herstellings- en onderhoudswerken die je op voorhand kan voorspellen. Die kan je dan ook doorgeven aan je opvolgers als jij er de brui aan geeft. Zet bij elke taak in de lijst ook een of meerdere verantwoordelijken.

Voor herstellingswerken voorziet jouw gemeente vaak subsidies. Het is natuurlijk nog beter om er alles aan te doen dat het niet zo ver hoeft te komen. Herstellingen kosten namelijk geld, tijd en moeite.

Tips voor een goede staat van de lokalen

 • Doe de test en meet de staat van je lokalen met behulp van één van de checklists onderaan deze pagina.
 • Wanneer de staat van je lokalen ontoelaatbaar is en zelfs onveilig wordt, schiet dan in actie!
 • Voorkomen is beter dan genezen. Besteed aandacht aan de orde in het lokaal. Spreek een systeem af om de lokalen wekelijks op orde te houden.
 • Het lokaal moet iets van de groep zijn. Als alle leden op hun maat een bepaalde verantwoordelijkheid mogen dragen en inspraak krijgen, zal de ‘zorg’ voor de lokalen erop vooruitgaan.
 • Probeer defecten op tijd te herstellen. Wacht niet totdat defecten extra schade aangericht hebben.
 • Maak je er bij herstellingen niet snelsnel van af. Repareer alles op een degelijke manier en gebruik duurzaam materiaal.
 • Verluchting is een gouden tip om vocht tegen te gaan en het rotten van hout te voorkomen. Breng bijvoorbeeld ventilatieroosters aan.
 • Vergeet niet tijdens de winter de waterleiding af te sluiten en de verwarming op antivries te zetten. Dat voorkomt heel wat problemen.

Schoonmaken en hygiëne

Opruimen en schoonmaken, het is een oud en vervelend zeer. Het is niet leuk om te doen, maar ook allesbehalve aangenaam als het niet gedaan is. We spelen namelijk graag op de grond, houden graag een kussengevecht en openen vaak genoeg de deur zodat het allesbehalve handig is als we eraan vast blijven kleven.

Enkele tips

 • Geef het schoonmaakmaterieel een vaste plaats in het lokaal. Spreek duidelijk af waar het schoonmaakgerief thuishoort en laat het niet rondslingeren. Dan kan iedereen het op elk moment terugvinden.
 • Zorg ervoor dat de vloer regelmatig wordt gekuist. Stel hier bijvoorbeeld een beurtrol voor op per leeftijdsgroep of hou één keer in de maand een opruimdag.
 • Zorg voor voldoende toiletten (één toilet per 15 personen). Hou de toiletten hygiënisch. Controleer voor of na elke activiteit of er nog genoeg wc-papier staat en giet een schoonmaakmiddel in de toiletpotten als het nodig is. Wees niet bang om de wc-borstel te gebruiken.
 • Zorg ervoor dat er zeker stromend water en spoelbakken beschikbaar zijn in het gebouw, met zowel warm als koud water. Dat zorgt ervoor dat er ook degelijk gepoetst kan worden.
 • Controleer regelmatig de afloop van het water (‘de putjes’) en haal de vuiligheid eruit zodat stilstaand water niet begint te stinken. Om die reden kun je best zo weinig mogelijk klokputjes installeren binnenshuis. Met een laagje glycerine vertraag je het verdampen van het waterslot van de klokputjes.
 • Verlucht je lokaal elke week tijdens de activiteit. Verluchting is immers verplicht door de EPB-regelgeving (voor nieuw gebouwde gebouwen).

Let op: schoonmaakproducten kunnen heel gevaarlijk zijn voor kinderen enerzijds en door hun brandbaarheid ook voor je lokaal zelf. Let goed op welke producten je in je lokaal binnen haalt en zorg ervoor dat kinderen er niet zomaar mee kunnen spelen. 

Gebruik biologisch afbreekbare producten, deze zijn beter voor mens en milieu. Voor sommige organisaties die zelf instaan voor hun waterzuivering is dit een absolute aanrader. 

Vuilnis

Moeten yoghurtpotjes in de pmd-zak? Mag die vettige pizzadoos bij het oud-papier? Het antwoord op deze en vele andere sorteervragen krijg je op betersorteren.be of op fostplus.be

In elke gemeente zijn er vaak andere regels voor de afvalophaling. Vraag na bij de gemeente hoe er in jouw gemeente moet gesorteerd worden. Je voorziet best de nodige vuilnisbakken in elk lokaal, help de gebruikers ook met de juiste pictogrammen bij de juiste vuilbak. Wees duidelijk en gang geen bruine huisvuilzak in een blauwe emmer, om dan een blauwe PMD-zak in de bruine emmer te hangen... 

Hang ook een kalender van de afvalophaling op in je lokaal. Zo weet iedereen wanneer de vuilnisman langs komt. Je stelt best een of twee personen aan die ervoor zorgen dat het afval bij elke ophaling op tijd buiten staat. Zo vermijd je dat afval weken blijft stinken in of rond je lokaal.

Publicaties