Vzw of feitelijke vereniging?

VZW staat voor Vereniging Zonder Winstoogmerk. Het is een rechtsvorm die beschikt over een rechtspersoonlijkheid. Dat wil zeggen dat een vzw roerende of onroerende goederen kan verwerven, overeenkomsten afsluiten, schenkingen en legaten aanvaarden, alsof het een persoon was. Voorwaarde is wel dat dit alles kadert in de realisatie van haar maatschappelijk doel.

Deze vorm van vereniging is aan strikte bepalingen onderworpen. Wil je je beroepen op een vzw-statuut, dan zul je moeten voldoen aan diverse verplichtingen op zowel juridisch, boekhoudkundig als fiscaal vlak. Dus niet enkel bij de oprichting, maar doorheen het hele bestaan van een vzw dient men heel wat administratieve verplichtingen te volbrengen.

Het statuut van een vzw zorgt ervoor dat leden van een vereniging niet persoonlijk aansprakelijk zijn voor hun daden, wat bij een feitelijke vereniging wel is. Dit is bijvoorbeeld voordelig bij het afsluiten van contracten met hoge financiële bedragen (lokalen bouwen bijvoorbeeld), waarbij eventuele fouten niet verhaald worden op de persoon die tekende, maar op de vzw waarvoor de persoon tekende.

De titel van rechtspersoonlijkheid schermt de bestuurders (bestuursvrijwilligers) echter niet van alle aansprakelijkheid af. De bestuurders moeten immers de verenigingen leiden volgens het gekende principe van ‘de goede huisvader’. Zij hebben een bepaalde verantwoordelijkheid binnen de vereniging en moeten zich daarnaar gedragen. Fraude plegen is bijvoorbeeld uit den boze.

MEER INFO

  • Ga je een nieuwe vzw oprichten? Of zijn je vzw-statuten aan een opfrisbeurt toe? Dan surf je best naar de statutenbouwer van Scwitch
  • 'VZW' is een brochure van de federale overheidsdienst justitie. Je kan ze hier downloaden
  • 'VZW... een goed idee?' is een handleiding van Scouts en Gidsen Vlaanderen voor scouts- en gidsengroepen die een vzw willen oprichten. Je kan de brochure hier downloaden. 
  • de brochure 'verzameld werk' van Chirojeugd Vlaanderen geeft chirogroepen alle nodige informatie over de vzw-wetgeving en helpt groepen een vzw op te richten. Je kan ze hier downloaden.
  • Via deze link naar het Belgisch Staatsblad vind je de nodige info over vzw's terug.
  • Op de website van het Belgisch Staatsblad - formulieren vind je de nodige formulieren terug die je nodig hebt als vzw.
  • Vlaams studie- en documentatiecentrum voor vzw's is een vereniging met als hoofddoel de belangen van de not-for-profit-sector in Vlaanderen op zich te nemen en te verdedigen.
  • Op de website van de Griffie van de ondernemingsrechtbank  kan je terugvinden waar als vzw de nodige documenten moet neerleggen.