Niet roken in jeugdlokalen

     In openbare ruimtes geldt een algemeen         
     rookverbod
. Dit verbod, ingevoerd door
     de wet  van 22 december 2009  betreffende
     een algemene regeling van rookvrije gesloten
     plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter
     bescherming voor werknemers tegen
     tabaksrook, is ook buiten de openingsuren van 
     toepassing.


Alle jeugdinfrastructuur (jeugdlokalen, jeugdhuizen, speelpleinwerkingen...)  vallen onder deze wetgeving.