Periodieke controles

Goed onderhoud is een voorwaarde om lokalen brandveilig te houden. Soms zijn keuringen of regelmatig onderhoud zelfs verplicht. Heel wat zaken kan je zelf doen. Sommige zaken moet een vakman doen.

Om dit systematisch aan te pakken en garantie te hebben voor een goed onderhoud, is er het logboek brandveiligheid. Met het logboek brandveiligheid hou je alle uitgevoerde controles, keuringen en onderhoudsbeurten nauwkeurig bij. Een lokalen- of (brand)veiligheidsverantwoordelijke houdt dit logboek up-to-date. Met het logboek brandveiligheid kan je bijhouden wanneer je zelf een controleronde moet doen en wat je tijdens zo’n controleronde allemaal moet controleren. Daarnaast hou je in dit logboek ook bij welke keuringen er wanneer moeten gebeuren door vakmensen.

Op die manier wordt het ontstaan van brand zo veel mogelijk voorkomen, is evacuatie mogelijk als het toch zou branden en werken de brandblussers en het andere veiligheidsmateriaal als het er écht op aan komt.

De belangrijkste controles betreffen:

  • blusmiddelen (jaarlijks)
  • schoorsteen (jaarlijks) 
  • Centrale verwarmming en verwarmingstoestellen (afhankelijk van brandstof jaarlijks tot om de 2 jaar)
  • keuring van de elektrische installatie (om de 5 jaar)
  • keuring stookolie -installatie en opslag (afhankelijk van installatie)  

Meer info

Logboek brandveiligheid