Beleid afvalophaling

Gemeenten mogen zelf bepalen of ze het afval van je jeugdgroep komen ophalen of niet. Waar dat wel gebeurt is er geen enkel probleem. In het andere geval moet je zelf voor een oplossing zorgen.

Relevantie

Wat moet je nu precies met je afval doen? Haalt de gemeente het op? Moet je het zelf wegbrengen? Dit verschilt nogal van gemeente tot gemeente.

Vroeger was het zo dat de gemeenten het afval van alle jeugdwerkinitiatieven ophaalde. Dat kwam omdat het gelijk gesteld werd met 'huishoudelijk afval'. Vanaf 1998 is daar echter verandering in gekomen. Sindsdien wordt het beschouwd als 'bedrijfsafval'. Dit houdt concreet in dat gemeenten zelf mogen beslissen of ze het afval ophalen of niet.

Stappenplan

De gemeente bepaalt

Het is belangrijk om te weten of jouw gemeente jouw afval komt ophalen of niet. De milieuambtenaar van je gemeente/stad kan je hierover wel informeren.


Jeugdwerkinitiatief = particulier

Zo ja, dan is er natuurlijk geen enkel probleem. Je kan er dan van uit gaan dat de gemeente jouw afval beschouwt als particulier afval. Je kan gewoon je afval buiten zetten in dezelfde zakken als gezinnen doen. Die zakken worden afgegeven door de gemeente of zijn te verkrijgen bij verschillende afhaalpunten (vaak supermarkten etc.). Het is ook mogelijk dat de gemeente jouw jeugdvereniging vraagt om een container te huren of te kopen.


Jeugdwerkinitiatief = bedrijf

Wanneer de gemeente je afval niet ophaalt, kan je er van uit gaan dat de gemeente jouw afval beschouwt als bedrijfsafval. Dan kan je een beroep doen op privé-organisaties of een contract afsluiten met de afvalintercommunale in de regio van jouw jeugdwerkinitiatief. Het spreekt voor zich dat dit duurder is dan dat je afval door de gemeente wordt opgehaald. Misschien kan je eens bij je gemeente aankloppen om toch een andere regeling uit te werken. Je kan natuurlijk ook het afval zelf naar het containerpark brengen. Dan breng je als particulier (een deel van) het afval weg en kost je dat dus geld.

Vervoer van afval

Over het vervoeren van afval moet nog even het volgende gezegd worden. Afval vervoeren mag enkel gebeuren door personen die hiervoor geregistreerd en erkend zijn bij OVAM. Jeugdwerkinitiatieven zijn hiervoor niet bevoegd. Je mag alleen afval transporteren naar inzamelpunten van afvalstoffen, zoals een containerpark, kringloopcentra en bedrijven die vallen onder de terugnameplicht van afvalstoffen. Dus je mag het afval van je vereniging (bedrijfsafval) niet naar huis brengen om het daar aan te bieden als huishoudelijk afval.

In dit schema vind je nog eens overzichtelijk terug, waar het om draait bij ophaling van het afval.


Nadelen van particuliere inzameling

Jeugdwerkinitiatieven die beschouwd worden als particulier, hebben vooral financieel voordeel. Zij krijgen echter te maken met een aantal praktische problemen, bijvoorbeeld:

 • Het gesorteerd ophalen van bijvoorbeeld plastic bekers na een fuif kost meer dan wanneer deze gewoon met restafval worden meegegeven. Men moet dan namelijk speciaal containers laten komen en deze zijn duur;
 • Een ander probleem is dat, na evenementen, men met zo’n grote hoeveelheid afval zit dat deze niet met de gewone huisvuilophaling meegenomen kan worden. In sommige gevallen kan men hier ook niet mee terecht in het containerpark omdat gewoon huisvuil enkel aan huis mag worden afgehaald;
 • Daarnaast is er  een probleem met klein gevaarlijk afval. Hiervan mag je maar 6 kilogram per keer aanbieden. Wanneer er workshops georganiseerd worden, kan dit een probleem zijn. Je moet dan een gespecialiseerde firma inhuren die het KGA komt weghalen. Dit kost veel geld.

Tips

Afgedankte spullen, zoals meubilair, elektronische apparatuur, enzovoort, kun je een tweede leven geven bij een kringloopwinkel of je kunt er zelf je spullen tegen mooi prijsje kopen. Voor een kringloopwinkel bij jouw in de buurt kun je de site van de Koepel van Vlaamse Kringloopcentra raadplegen. Ook kun je daar zoeken naar een inzameldienst in jouw buurt.

Enkele tips bij het voorkomen van afval:

 • Let op de verpakkingen. Een heleboel producten zijn twee tot driemaal verpakt, terwijl er voldoende (minder verpakte) alternatieven zijn. Verse groenten en fruit zorgen voor minder verpakking dan voorverpakte.
 • Let op de vervaldata, zo vermijd je dat je producten moet weggooien voordat je ze kan opgebruiken.
 • Vaak kan je even goed schoonmaken met eenvoudige middelen die veel minder schadelijk zijn voor het milieu dan een compleet gamma aan gesofisticeerde en vaak zeer dure onderhoudsproducten. Probeer het eens met warmer water of gebruik eens vaker bruine zeep, soda of azijn.
 • Gebruik de achterkant van beschreven of bedrukt papier als kladpapier.
 • Kopieer en print aan de beide zijden wanneer dat mogelijk is.
 • Lees bij computergebruik je teksten op het scherm na en druk je e-mail niet onnodig af.
 • Kleef een sticker “Geen reclamedrukwerk aub” of “Regionale pers NEEN - Folders NEEN” op je brievenbus. Zo ben je verlost van ongewenst niet geadresseerd drukwerk en huis-aan-huis bladen. Dergelijke stickers zijn te verkrijgen bij de gemeentelijke milieudienst.
 • Ook tegen geadresseerd reclamedrukwerk is er een wapen: je kan je gratis op de zogenaamde Robinsonlijst laten zetten via een brief naar het Belgisch Direct Marketing Verbond, Buro en Design Center, Heizel Esplanade B46, 1020 Brussel (zie ook webtip). Je wordt dan uit de adressenlijst van heel wat bedrijven geschrapt en krijgt meteen veel minder drukwerk in de bus.

Wanneer er teveel afval is voor de particuliere inzameling, wordt het afval soms verdeeld over de leden. Een praktische oplossing, maar eigenlijk verboden. Veel gemeenten beschouwen dit als sluikstorten en daar kunnen behoorlijke boetes op staan. Wees dus gewaarschuwd!

Wet

Het afvalstoffendecreet vormt de wettelijke basis voor het realiseren van het afvalstoffenbeleid binnen het Vlaamse gewest. Het decreet dateert oorspronkelijk van 2 juli 1981 maar werd in 1994 fundamenteel gewijzigd. Het decreet is een zogenaamd kaderdecreet dat wil zeggen dat het wel de belangrijkste bepalingen bevat maar dat deze verder moeten uitgevoerd worden door de Vlaamse regering in uitvoeringbesluiten zoals bijvoorbeeld het het VLAREA. Dit 'Vlaams Reglement inzake Afvalvoorkoming en -beheer regelt onder meer de afhaling van afval. Het VLAREA bepaalt dat het afval van jeugdwerkinitiatieven bedrijfsafval is. Dat betekent dat gemeenten zelf mogen bepalen of ze het komen ophalen of niet. Wanneer ze het komen ophalen, beschouwen ze het als particulier afval. Als ze het niet komen ophalen, beschouwen ze het als bedrijfsafval. Vroeger was dat anders: de wetgeving stelde het afval van jeugdverenigingen gelijk met huishoudelijk afval. Gemeenten waren toen verplicht om alle huishoudelijke afval op te halen, dus ook afval van jeugdverenigingen.