Branduitbreiding beperken

We willen van jou in deze rubriek geen architect of ingenieur maken. We geven je wel wat basisinformatie mee, zodat je een beeld kan vormen van wat je gebouw brandveilig maakt (of niet).

De meeste zaken komen uit de vele veiligheidsvoorschriften die er op Belgisch en zelfs Europees niveau bestaan. Zo bepaalt het AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties) heel wat zaken rond veilige elektriciteitsvoorzieningen en bevatten het ARAB (Algemeen Reglement voor Arbeids Bescherming) en de codex ‘welzijn op het werk’ heel wat interessante voorschriften die werknemers moeten beschermen in geval van brand. In het laatste deel van deze brochure vertellen we je iets meer over de verschillende regels die rond brandveiligheid bestaan.