Brand voorkomen

Brand moet je in de eerste plaats trachten te voorkomen door brandveilig te handelen en door de nodige aandacht te besteden aan de brandveiligheid in je lokaal.
Voorkomen is beter dan … blussen. Met enkele voorzorgsmaatregelen en door je steeds bewust te zijn van brandveiligheid, kan je het risico op dramatische gebeurtenissen drastisch beperken. 100% veiligheid garanderen is onmogelijk, onleefbaar en onbetaalbaar. Het is echter wel een gezond uitgangspunt om die absolute veiligheid zo dicht mogelijk te willen benaderen.

In deze rubriek kom je alles te weten over hoe je brand in je jeugdlokaal kan voorkomen.