Lokalenmap

Deze ringmap is een handig instrument voor alle ‘lokaalverantwoordelijken’. Zij kunnen hier allerhande waardevolle ‘papieren’ gerelateerd aan hun jeugdlokalen in bewaren.

De kaft kwam er omdat we merkten dat door het grote verloop van plaatselijke vrijwillige jeugdwerkers nogal wat papieren verloren blijken te raken (bouwvergunning, overeenkomst, elektriciteitskeuringsattest,…). Hoe beter je deze dossierkaft aanvult en opvolgt, hoe beter je zicht hebt op de situatie van je jeugdlokaal. Dit komt een degelijk beheer ervan alleen maar ten goede.

 

Inhoudstafel

Overeenkomsten
    Eigenaar of niet?
    Eigendomspapieren
    Huurovereenkomst
    Afsprakennota

VZW
    Feitelijke vereniging en vzw: een vergelijking
    Welke overeenkomst vraagt welke structuur?
    Statuten
    Huishoudelijk reglement
    Boekhoudkundige regels
    Jaarlijkse neerlegging

Veiligheid en attesten
    Maak je lokaal veilig!
    Wat moet je doen bij brand?
    Hoe veilig is je lokaal?
    Evacuatierichtlijnen
    Brandveiligheidsdossier
    Elektriciteitsdossier
    Gasinstallatie
    Stookolietanks
    Kleine blustoestellen
    Brandverzekering

Terugkerende inkomsten & uitgaven
    Gemeentelijk subsidiereglement ‘infrastructuurwerken’?
    Belastingen
    Factuur elektriciteit, gas en water

Bouwgegevens
    Stedenbouwkundige vergunning
    Stedenbouwkundig uittreksel
    Stedenbouwkundig attest

 Bodemattest
    Officieel
    opmetingsplan
    Bouwplan
    Facturen/betalingsbewijzen

Waar kan je een Lokalenmap bestellen?

Normaal gezien heeft elke jeugdvereniging in Vlaanderen in 2007 zijn exemplaar gekregen. Is dit niet het geval, vraag dan eens na bij je voorganger, je jeugddienst of koepelorganisatie. Bij je jeugddienst of koepelorganisatie kan je een Lokalenmap bestellen.

Je kan de Lokalenmap ook volledig downloaden!

Klik op de download hieronder

Thema