Checklist brandveiligheid

Een brandveilig jeugdlokaal realiseer je niet van vandaag op morgen en is mogelijk een werk van lange adem. Om het geheel haalbaar te maken, ga je best gefaseerd te werk. De checklist helpt je hierbij

De checklist bestaat uit 4 levels. Net zoals een spel dat in levels is opgedeeld, ga je pas naar het volgend level als je het vorige hebt volbracht.

Hieronder kan je de checklist brandveiligheid bekijken.

Thema