Renovatieplicht voor jeugdinfrastructuur

Sinds 1 januari 2022 wil Vlaanderen meer streven naar koolstofneutraliteit. Dat wil zeggen dat er nieuwe regelgeving is gemaakt om gebouwen minder energie te laten uitstoten en een minimaal energielabel te behalen, ook voor jeugdinfrastructuur is die regelgeving van toepassing.

Wanneer moet je doen aan deze renovatieplicht?

  • Als je gebouw koopt moet je binnen de 5 jaar voldoen aan de voorwaarden.
  • Als je contract verlijdt en wordt vernieuwd (denk aan een erfpacht en opstalrechtovereenkomst) moet je binnen de 5 jaar voldoen aan de voorwaarden.
  • Voor zowel vzw's als feitelijke verenigingen.

Voor alle duidelijkheid; de termijn van 5 jaar start op de datum van het verlijden van de authentieke akte of op de datum van het vestigen van het opstalrecht of de erfpacht. Voorbeeld: als de akte verlijdt op 1 februari 2023 dan moet vóór 1 februari 2028 aan de renovatieverplichting voldaan zijn.

Wat zijn de voorwaarden?

  • je moet voldoen aan een minimaal maatregelenpakket
  • je moet een minimaal energielabel behalen

Wat is het minimaal maatregelenpakket?

  • Dakisolatie: Je moet voldoen aan de dakisolatienorm. Dat betekent dat een dakisolatie aan de maximale U-waarde van 0,24 W/m²K geplaatst moet worden.
  • Beglazing: Als je enkel glas hebt, moet je die vervangen naar de maximale U-waarde van 1 W/m²K (dit is geïnspireerd op de dubbele glasnorm).
  • Verwarming: Alle verwarming ouder dan 15 jaar moet je vervangen tenzij je kan aantonen dat ze aan de minimale renovatie eisen voldoet. Als er aardgas in je straat aanwezig is maar je hebt een stookolieketel dan mag je je oude ketel niet vervangen door een nieuwe maar aansluiting maken met gas.
  • Koeling: Alle koelinstallaties die ouder zijn dan 15 jaar en gebruik maken van koelmiddelen op basis van ozonafbrekende stoffen of koelmiddelen met een GWP-waarde van 2500 of hoger, moeten vervangen worden door koelinstallaties die geen gebruik maken van die schadelijke koelmiddelen.

Dit minimaal maatregelenpakket geldt voor alle delen van het gebouw die in je contract zitten voor jouw organisatie alleen. Gemeenschappelijke delen die je deelt met andere organisaties moeten niet aangepakt worden.

Wat is het minimaal energielabel?

Vanaf 1 januari 2023 moet je gebouw een minimaal aandeel hernieuwbare energie van 5% (of label E) behalen. Het label moet worden aangetoond met een energieprestatiecertificaat voor niet-residentiële gebouwen.

Je kan zelf beslissen welke extra maatregelen je neemt om het energielabel te behalen. Op die manier bepaal je zelf welke maatregelen het meest kostenefficiënt zijn of het best passen bij de energetische renovatie van je gebouw. 

Ben je op zoek naar meer informatie over de renovatieplicht? Dat vind je hier.
Je vindt er onder andere informatie over bepaalde uitzonderingen en extra informatie over bepaalde energiewaarden.