Energie betalen en besparen

De betaling van gas, elektriciteit, en water gebeurt met voorschotten. Bij de aansluiting schat de leverancier hoeveel het verbruik zal bedragen. Op basis daarvan wordt er regelmatig een rekening gestuurd, bijvoorbeeld maandelijks. Een keer per jaar komt de maatschappij de meterstand opnemen of wordt er  gevraagd om die via de telefoon of online door te geven.

Enige tijd later wordt dan de afrekening gestuurd. Hierop staat of er bijbetaald moet worden of dat er een bedrag terugbetaald wordt. Dat is uiteraard afhankelijk van het verbruik. Op basis daarvan wordt eventueel de maandelijkse of trimestriële factuur herbekeken.

In 2022 zijn de enerieprijzen fors gestegen. Dit komt onder meer door de coronacrisis en het economisch herstel die nu maken dat de vraag voor energie is gestegen. Maar ook de gasprijzen staan meer onder druk doordat de voorraden in Europa dalen en onderhandeling met andere continenten niet hebben bereikt wat men initeel hoopte. Daarnaast zijn de stijgende CO2-emissierechten ook gestegen die zich ook verder zet op de facturen van consumenten.

Besparingstips

Financiële bijdrage in de energiekosten door de gemeente

Energiekosten kunnen vlug oplopen. De gemeente kan zelf de aansluiting vragen bij de elektriciteitsmaatschappij. Dat kan zelfs wanneer het lokaal particulier eigendom is van de jeugdvereniging. Ga dus zeker in gesprek met de gemeente en vraag deze optie na. Omdat de meeste gemeenten deel uitmaken van een intercommunale voor de energietoelevering en distributie krijgen zij hun energierekening aan een gunsttarief. Zo kan jouw vereniging misschien meedingen in dit gunstiger tarief.

Een goede verdeelsleutel

Als je je jeugdlokaal deelt met een andere vereniging of als je de meterstanden deelt met het parochiecentrum of het jeugdhuis naast de deur, is het goed om een verdeelsleutel te maken. Je kunt daarbij rekening houden met de volgende elementen:

  • De oppervlakte van de ruimtes die je gebruikt
  • De frequentie van het gebruik van de lokalen
  • Het tijdstip van het gebruik

Soms kan het ook interessant zijn om te investeren in een extra meter, maar dat kost geld.

Energiescan, coaching, checklist en lening

In het kader van het stimuleren van rationeel energieverbruik zijn er heel wat tegemoetkomingen te verkrijgen om bepaalde energiezuinige investeringen te doen. Zo kun je misschien bij de Pulse Transitienetwerk terecht voor een energiechecklist, energiescan of coaching van je gebouw of kan je bij de Vlaamse overheid een renteloze energielening aangaan.

Energie besparen

Willen jullie zelf de mouwen opstropen en energie besparen? Ga dan aan de slag met deze tips:

  • Schakel een toestel helemaal uit in plaats van het in stand-by te zetten. De kleine lampjes die aangeven dat een toestel in stand-by staat, verbruiken dag en nacht elektriciteit. Die sluipverbruikers kosten jaarlijks heel wat energie (50 kWh per jaar) en dus geld.
  • Gebruik enkel licht waar het nodig is. Doof het licht in lokalen waar niemand is en laat lampen niet branden in ruimten waarin niet onmiddellijk iemand terugkeert. De laatste doet het licht uit!
  • Vergelijk bij aankopen van elektrische toestellen altijd het energieverbruik. Die informatie vind je op het energielabel. Kies in ieder geval voor een A-labeltoestel. De zuinigste toestellen dragen een A+- of A++-label. De app van www.ecogator.be helpt je in de zoektocht naar het zuinigste toestel.
  • Gebruik zuinige lampen zoals spaarlampen, tl-lampen en ledverlichting. Deze zijn veel efficiënter en gaan langer mee.
  • Stel de thermostaten zuinig af. 1°C warmer stoken, betekent 7 % meer verbruik! Trek op een frissere dag liever een trui aan dan harder te stoken.
  • Er bestaan tegenwoordig ook eenvoudige apps om je energieverbruik te monitoren. Dat vereist wel de plaatsing van een toestel om je energieverbruik in de gaten te houden. 

Uiteraard zijn deze tips maar het topje van de ijsberg. Rationeel energie verbruiken zou een gezonde reflex moeten zijn. Neem zeker ook eens een kijkje op www.energiesparen.be voor een bundeling van premies en subsidiemogelijkheden die te maken hebben met besparen op energie.